คลังความรู้

เอกสารประกอบการจดโดเมน in.th

  1. .in.th ( สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน, หรือองค์กรต่างๆ )

   เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

   แบบที่หนึ่ง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร
   เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

   แบบที่สอง : จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล
   เอกสาร: (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
   • สำเนาบัตรประชาชน
   • สำเนาใบขับขี่
   • หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
   • ในกรณีที่เป็นเยาวชน (อายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์) ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองแทน โดยเขียนระบุลงในสำเนาด้วยว่า เพื่อจดทะเบียนโดเมนให้ ด.ช./ด.ญ. ........... และเมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรา เพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองโดเมนเนม เป็นชื่อของคุณเองได้

line

 

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่ ?

 พิมพ์หัวข้อนี้

Also Read

้เอกสารประกอบการจดโดเมน .or.th

.or.th ( สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ) หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ...

เอกสารประกอบการจดโดเมน .ac.th

    .ac.th ( สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ) หนังสือจัดตั้งโรงเรียน...

เอกสารประกอบการจดโดเมน co.th

.co.th ( สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ )  ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้...

เอกสารประกอบการจดโดเมน .go.th

.go.th ( สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล )...

Powered by WHMCompleteSolution