คลังความรู้

เอกสารประกอบการจดโดเมน .ac.th

 
 

.ac.th ( สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย )

    • หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ที่เซ็นรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ -  ตัวอย่าง)
    • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน  ตัวอย่าง)

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่ ?

 พิมพ์หัวข้อนี้

Also Read

้เอกสารประกอบการจดโดเมน .or.th

.or.th ( สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ) หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ...

เอกสารประกอบการจดโดเมน in.th

.in.th ( สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน, หรือองค์กรต่างๆ )...

เอกสารประกอบการจดโดเมน co.th

.co.th ( สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ )  ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้...

เอกสารประกอบการจดโดเมน .go.th

.go.th ( สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล )...

Powered by WHMCompleteSolution