คลังความรู้

เอกสารประกอบการจดโดเมน .go.th

.go.th ( สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล )

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่ ?

 พิมพ์หัวข้อนี้

Also Read

เอกสารประกอบการจดโดเมน co.th

.co.th ( สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ )  ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้...

้เอกสารประกอบการจดโดเมน .or.th

.or.th ( สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ) หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ...

เอกสารประกอบการจดโดเมน .ac.th

    .ac.th ( สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ) หนังสือจัดตั้งโรงเรียน...

เอกสารประกอบการจดโดเมน in.th

.in.th ( สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน, หรือองค์กรต่างๆ )...

Powered by WHMCompleteSolution